Regulamin rankingu „Maluchy na brzuchy”

Regulamin rankingu „Maluchy na brzuchy”

26 sierpnia 2019 Organizacja 0
W rankingu „Maluchy na brzuchy biorą udział wszystkie szpitale w Polsce, które otrzymały wystarczająca ilość wypełnionych ankiet z ostatnich dwóch lat dla Fundacji Rodzić po Ludzku (minimalna ilość ankiet: 30). 

Kto znajdzie się w rankingu?

W rankingu znajdą się szpitale, które najlepiej realizują założenia Standardu Organizacyjnego Opieki Okołoporodowej w zakresie kontaktu skóra do skóry przez minimum 2 godziny po porodzie na poziomie:
  • minimum 80% przypadków po porodzie drogami natury, 
  • między 70 a 79% przypadków po porodzie drogami natury, 
Dodatkowo w rankingu będziemy przyznawać specjalne miejsce dla szpitali, które dbają o kontakt skóra do skóry po cesarskim cięciu (kangurowanie przez osobę towarzyszącą na poziomie minimum 70% przypadków). 

Na jakiej podstawie szpital znajdzie się w rankingu?

Szpital znajdzie się w rankingu, jeśli spełni jego założenia
  • Kontakt skóra do skóry po porodzie drogami natury będzie realizowany przynajmniej w 80%,
  • Kontakt skóra do skóry po porodzie drogami natury będzie realizowany na poziomie 70-79%
Dane te będą uzyskiwane z portalu gdzierodzic.info.

Kto nadaje miejsce w rankingu „Maluchy na brzuchy”?

Miejsce w rankingu „Maluchy na brzuchy” przyznają twórcy akcji „Maluchy na brzuchy”: Olga Vitoš i Anna Kwiatek-Kucharska po dokładnej analizie ankiet Fundacji Rodzić po Ludzku w zakresie kontaktu skóra do skóry.

Jak często ranking „Maluchy na brzuchy” będzie uaktualniany?

Analizy ankiet Fundacji Rodzić po Ludzku będą przeprowadzane raz w roku. Na tej podstawie raz w roku będzie uaktualniany ranking „Maluchy na brzuchy”. Raz przyznane miejsce w rankingu „Maluchy na brzuchy” będzie również weryfikowane w kolejnych latach. Tym samym miejsce w rankingu może zostać utracone, jeżeli szpital nie będzie spełniał warunków akcji.