You are currently viewing Regulamin rankingu „Maluchy na brzuchy”

Regulamin rankingu „Maluchy na brzuchy”

W niniejszym wpisie określone zostały zasady sporządzania Rankingu „Maluchy na brzuchy” oraz przyznawania medali wyróżnionym placówkom.Co to jest Ranking „Maluchy na brzuchy”?

Ranking „Maluchy na brzuchy” to lista podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, które najlepiej realizują założenia Standardu Organizacyjnego Opieki Okołoporodowej w zakresie kontaktu skóra do skóry. Kontakt ten powinien nastąpić natychmiast po porodzie niezależnie od jego drogi i nie powinien być przerywany. Ranking powstaje w oparciu o odpowiedzi kobiet w ankiecie Fundacji Rodzić po Ludzku. Wyniki ankiet są dostępne publicznie na portalu gdzierodzic.info. W rankingu „Maluchy na brzuchy” mogą znaleźć się wszystkie szpitale i domy narodzin w Polsce, dla których w okresie przygotowania rankingu dostępna jest wystarczająca liczba wypełnionych ankiet. Liczba ankiet dotyczących porodów w roku bieżącym i dwóch poprzednich latach kalendarzowych wystarczająca do przedstawienia wyników to 30.

Które placówki znajdą się w rankingu?

W rankingu znajdą się placówki, które najlepiej realizują założenia Standardu Organizacyjnego Opieki Okołoporodowej w zakresie kontaktu skóra do skóry przez minimum 2 godziny po porodzie, czyli kontakt taki ma miejsce:

 • u minimum 80% ankietowanych po porodzie drogami natury;
 • między 70 a 79% ankietowanych po porodzie drogami natury.

Dodatkowo w rankingu będziemy przyznawać specjalne miejsce dla placówek, które dbają o kontakt skóra do skóry w czasie cesarskiego cięcia (kangurowanie przez osobę towarzyszącą na poziomie minimum 70% porodów i kontakt skóra do skóry z matką na poziomie minimum 30% porodów).

Na jakiej podstawie zostaje przyznane miejsce w rankingu?

Dokładne miejsce placówki w rankingu wynika w pierwszej kolejności z danych liczbowych prezentowanych na gdzierodzic.info 
w następujących punktach, które prezentują zebrane odpowiedzi na konkretne pytania w ankiecie:

 • Dla tylu kobiet, które miały kontakt „skóra do skóry”, trwał on 2 godziny lub dłużej;
 • Kontakt matki z dzieckiem po cięciu cesarskim – Tak, dziecko leżało na mojej piersi;
 • Tyle dzieci było kangurowanych przez bliską osobę po cięciu cesarskim.

Kto nadaje miejsce w rankingu „Maluchy na brzuchy”?

Miejsce w rankingu „Maluchy na brzuchy” przyznają inicjatorki akcji „Maluchy na brzuchy”: Olga Vitoš i Anna Kwiatek-Kucharska po dokładnej analizie wyników ankiet Fundacji Rodzić po Ludzku w zakresie kontaktu skóra do skóry.

Jak często ranking „Maluchy na brzuchy” będzie uaktualniany?

Analizy wyników ankiet Fundacji Rodzić po Ludzku będą przeprowadzane raz w roku. Na tej podstawie raz w roku będzie uaktualniany ranking „Maluchy na brzuchy”.

Raz przyznane miejsce w rankingu „Maluchy na brzuchy” będzie również weryfikowane w kolejnych latach. Tym samym miejsce w rankingu może ulec zmianie lub zostać utracone, jeżeli placówka nie będzie spełniała warunków akcji lub jeśli nie będzie wystarczającej liczby wypełnionych ankiet aby dane zostały zaprezentowane na portalu gdzierodzic.info.

Co to jest medal „Maluchy na brzuchy”?

Medal „Maluchy na brzuchy” zostaje przyznany placówce, która znajdzie się w Rankingu „Maluchy na brzuchy”. Medal jest przyznawany z zaznaczeniem roku przyznania i okresu, w którym odbyły się porody ankietowanych kobiet.

Kto może otrzymać medal?

Medal otrzymuje placówka, która:

 • wspiera nieprzerwany kontakt skóra do skóry między matką a dzieckiem trwający minimum 2 godziny po urodzeniu dziecka (minimum w 70% porodów drogami natury – srebrny i w minimum 80% – złoty),
 • wspiera kangurowanie dziecka przez osobę towarzyszącą podczas porodu cięciem cesarskim (minimum 70% porodów – brązowy),
 • wspiera kontakt skóra do skóry między matką a dzieckiem bezpośrednio przy cesarskim cięciu (jeszcze na sali operacyjnej w minimum 30% porodów – szmaragdowy).

Na jakiej podstawie będą przyznawane medale?

Medale „Maluchy na brzuchy” będą przyznawane na podstawie odpowiedzi kobiet w ankiecie Fundacji Rodzić po Ludzku, wypełnianej przez kobiety rodzące w danym szpitalu i prezentowane na portalu gdzierodzic.info.

Brane pod uwagę będą następujące dane liczbowe prezentujące odpowiedzi na pytania w ankiecie:

 • Dla tylu kobiet, które miały kontakt „skóra do skóry”, trwał on 2 godziny lub dłużej;
 • Kontakt matki z dzieckiem po cięciu cesarskim – Tak, dziecko leżało na mojej piersi;
 • Tyle dzieci było kangurowanych przez bliską osobę po cięciu cesarskim.

Kto przyznaje medale „Maluchy na brzuchy”?

Medale „Maluchy na brzuchy” przyznają inicjatorki akcji „Maluchy na brzuchy”: Olga Vitoš i Anna Kwiatek-Kucharska po dokładnej analizie wyników ankiet Fundacji Rodzić po Ludzku w zakresie kontaktu skóra do skóry.

Jak często będą przyznawane medale „Maluchy na brzuchy”?

Analiza wyników ankiet Fundacji Rodzić po Ludzku będzie przeprowadzana raz w roku. Na tej podstawie raz w roku będą nadawane odznaki „Maluchy na brzuchy”.

Wyniki ankiet w zakresie wsparcia kontaktu skóra do skóry między matką lub osobą bliską a noworodkiem będą analizowane dla każdego szpitala co roku niezależnie od tego, czy otrzymał medal w latach poprzednich. Tym samym medal może zostać utracony, jeżeli placówka nie będzie spełniała warunków akcji w kolejnych latach lub jeśli nie będzie wystarczającej liczby wypełnionych ankiet aby dane zostały zaprezentowane na portalu gdzierodzic.info.

Inicjatorki akcji zastrzegają prawo zmiany regulaminu w dowolnym momencie.
Data ostatniej aktualizacji regulaminu: 21.09.2022