You are currently viewing Kontakt skóra do skóry po cesarskim cięciu

Kontakt skóra do skóry po cesarskim cięciu

Cesarskie cięcie to operacja, która powinna być wykonywana w celu ratowania życia lub zdrowia matki lub/i dziecka. Tymczasem w wielu miejscach na świecie jest ona nadużywana. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wskazuje, że zaledwie 10-15% ciąż jest rozwiązywana poprzez cc faktycznie z powodów medycznych. Tymczasem w Polsce cesarskim cięciem kończy się około 46% ciąż.

To jest 46% kobiet i dzieci w naszym kraju, którzy muszą odczuwać niekorzystne skutki porodu poprzez cc. Na szczęście dzisiejszy poziom wiedzy pozwala na zmniejszenie chociaż częściowe niektórych tych negatywnych skutków.

Jedną z procedur, która powinna stać się wręcz rutynową, powinien być bezpośredni kontakt skóra do skóry między matką a dzieckiem od razu po jego urodzeniu.

Niestety w Polsce to nadal rzadkość, tak samo jak większość procedur związanych z tzw „gentle cesarean„.

Jakie są pozytywne skutki wczesnego kontaktu skóra do skóry między matką a dzieckiem po cesarskim cięciu?

W zasadzie są podobne do tych, przy porodzie drogami natury.

  • Zwiększa się szansa na udane karmienie piersią. Kobiety, które doświadczają kontaktu skóra do skóry od razu po porodzie, częściej karmią piersią dzieci w 1 i 4 miesiącu ich życia.
  • Zmniejszeniu ulega ilość problemów z karmieniem piersią.
  • Dzieci są spokojniejsze.
  • Stan noworodków jest stabilniejszy.

Źródło – TUTAJ, tam również informacje dotyczące badań naukowych na ten temat.

Czy są jakieś przeciwwskazania do wczesnego kontaktu skóra do skóry?

W zasadzie jedynymi przeciwwskazaniami są problemy zdrowotne matki i/lub dziecka oraz znieczulenie ogóle u matki.

Dlaczego kontakt skóra do skóry nie jest rutynowo przeprowadzany od razu po cesarskim cięciu?

Dużym problemem w tej kwestii jest niechęć do zmian wśród personelu medycznego oraz nieprzystosowanie sali do cesarskiego cięcia oraz personelu do stosowania kontaktu skóra do skóry po cesarskim cięciu. Sala do cesarskiego cięcia z reguły jest chłodniejsza. Również matka wymaga często asystowania przy kontakcie skóra do skóry po cesarskim cięciu. Tę ostatnia kwestię mogłoby rozwiązać wpuszczenie na salę osoby towarzyszącej.

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca przeprowadzenie kontaktu skóra do skóry w stosunku do wszystkich noworodków (WHO, 2003).

Olga Vitoš