You are currently viewing Kangurowanie przez inną osobę niż matka

Kangurowanie przez inną osobę niż matka

Kangurowanie to kontakt skóra do skóry z noworodkiem i niemowlęciem. W zasadzie taki kontakt możemy utrzymywać z dzieckiem jak najczęściej. Bliskość rodzica działa na dziecko korzystnie, tak samo jak bliskość dziecka działa korzystnie też na rodziców.

Zaraz po porodzie kontakt skóra do skóry z mamą ma wiele dobroczynnych skutków. Jednym z ważniejszych jest większe prawdopodobieństwo udanego karmienia piersią, co z kolei wiąże się z kolejnymi korzystnymi skutkami dla dalszego rozwoju dziecka. Tę zależność dziecko może osiągnąć jedynie z matką (kobietą). Dlatego pierwszy kontakt skóra do skóry po porodzie powinien zachodzić między noworodkiem a matką.

Oczywiście kangurowanie przez ojców czy inne bliskie osoby również jest ważne i powinno odbywać się jak najczęściej, jednak po porodzie najlepszym wyborem dla dziecka jest kontakt skóra do skóry z matką.

Kiedy kangurowanie przez ojca (inną bliską osobę) powinno się odbyć z pominięciem kontaktu z matką?

Wtedy, gdy kobieta z jakiś względów nie może lub nie chce kangurować sama. Takim przypadkiem jest poród przez cesarskie cięcie przy znieczuleniu ogólnym. Kobieta nie może od razu po urodzeniu dziecka, mieć z nim kontakt skóra do skóry. Do czasu jej wybudzenia dziecko powinno zostać w kontakcie skóra do skóry z ojcem lub inną bliska osobą.

Zalety kangurowania przez inną osobę niż matka

  • regulacja temperatury dziecka,
  • regulacja gospodarki hormonalnej u dziecka,
  • tworzenie się więzi między dzieckiem i opiekunem,
  • zasiedlenie dziecka dobrymi bakteriami pochodzącymi od opiekuna,

Badania dotyczące kangurowania przez ojców

Olga Vitoš