You are currently viewing Cesarskie cięcie – też możesz mieć kontakt skóra do skóry
Kontakt skóra do skóry przy cesarskim cięciu

Cesarskie cięcie – też możesz mieć kontakt skóra do skóry

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby matki i noworodki miały nieprzerwany kontakt skóra do skóry trwającym co najmniej dwie godziny po porodzie drogami natury i także po cesarskim cięciu, jeśli mama jest świadoma, a sytuacja zdrowotna i mamy i dziecka na to pozwala. 

Czy w Polsce przy cesarskim cięciu mamy kontakt skóra do skóry z dzieckiem?

Czy w polskich szpitalach praktykuje się nieprzerwany kontakt skóra do skóry po cesarskim cięciu? Pewnie duża osób odpowie twierdząco na to pytanie, mówiąc, że dzieci są kangurowane ( w większości przez tatusiów). A same dzieci podczas tego procederu są ubrane i otulone w pieluszkę. 

Kangurowanie to niestety nie zawsze kontakt skóra do skóry, który w sprzyjających okolicznościach powinien odbywać się jeszcze na sali operacyjnej, a dziecko mogło być położone na mamie lub blisko mamy. 

Dlaczego? 

Nie sam poród przez cesarskie cięcie zmniejsza szansę na naturalne zainicjowanie karmienia piersią, lecz procedury przy cesarskim cięciu, które nie są przyjazne karmieniu piersią (m.in. brak bezpośredniego kontaktu skóra do skóry między mamą a dzieckiem od razu po jego urodzeniu). Dzieci rodzone przez cesarskie cięcie częściej są dokarmaine pereparatami mlekozastępczymi, a u matek obserwuje się zwiększoną ilość problemów laktacyjnych (np. niewystarczająca ilość pokarmu bądź wydłużony czas pierwszego karmienia). 

Wpływ kontaktu skóra do skóry przy cesarskim cięciu

Badania pokazują, że natychmiastowy kontakt mamy z dzieckiem po porodzie przez cesarskie cięcie ( w ciągu kilku minut od porodu) i wczesny kontakt (w ciągu godziny od porodu) :

  • wpływa na gospodarkę hormonalną matki, co przyczynia się do produkcji i wypływu mleka;
  • może zwiększyć szansę na inicjację karmienia piersią;
  • zazwyczaj skraca czas pierwszego karmienia;
  • często zmniejsza potrzebę dokarmiania dzieci preparatami mlekozastępczymi w pierwszych dniach życia;
  • wpływa na nawiązanie więzi między matką a dzieckiem;
  • podnosi satysfakcje matki, jej samopoczucie i zadowolenie;
  • wpływa naturalnie na termoregulacje ciepłoty ciała u noworodków. 
  • zmniejsza stres noworodków spowodowany narodzinami przez cesarskie cięcie. 

Jak widać, plusów z kontaktu skóra do skóry po cięciu cesarskim jest naprawdę bardzo dużo. Korzyści są obopólne – zarówno dla mamy jak i dla dziecka. Wpływają na zdrowie, jak również satysfakcję emocjonalną i więź między matką a dzieckiem.

Mamy nadzieję, że wiedza ta dotrze również do przyszłych mam, położnych i lekarzy, a polskie porodówki otworzą się na kontakt dziecka z matką ,,skóra do skóry” po cesarskim cięciu i zauważą korzyści wynikające z zastosowania tej metody i będą ją respektować.  

W porodzie rodzi się także matka i ma ona prawo do bycia ze swoim dzieckiem podczas porodu, niezależnie od drogi jaką dziecko przyszło na świat. Pierwsze dwie godziny po porodzie są kluczowe dla diady matka-dziecko, a wspomnienia tych doświadczeń zapisują się w tej dwójce na głębokim poziomie, o czym również pisze psychologia. 

Małgorzata Tutko

Źródła: