Regulamin nadania odznaki “Maluchy na brzuchy”

Odznaka “Maluchy na brzuchy” zostaje nadana oddziałowi położniczemu, który wspiera kobiety w pierwszym kontakcie skóra do skóry po porodzie przez minimum 2 godziny. Kontakt nie może być przerywany. Kto może otrzymać odznakę? Odznakę otrzymuje oddział położniczy, który: wspiera kontakt skóra do skóry po porodzie (minimum u 85% przypadków porodów drogami natury), wspiera kontakt skóra do…
Read more


3 lipca 2019 0