You are currently viewing Standard Organizacyjny Opieki Okołoporodowej

Standard Organizacyjny Opieki Okołoporodowej

1 stycznia 2019 roku wszedł w życie nowy Standard Organizacyjny Opieki Okołoporodowej. Standard to nic innego, jak obowiązujący dokument dotyczący opieki nad kobietą w ciąży, przy porodzie a także opieki nad dzieckiem bezpośrednio po urodzeniu. Nowy standard uwzględnia wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia.

Pełny tekst Standardu Organizacyjnego Opieki Okołoporodowej przeczytacie TUTAJ.

Z czym to się je?

Przede wszystkim warto wiedzieć, że Standard Organizacyjny Opieki Okołoporodowej ma obowiązywać w każdym szpitalu i w każdej placówce w Polsce. Ma również obowiązywać wszystkich lekarzy i wszystkie położne. To nie są tylko sugestie, ale faktyczne prawa.

Oznacza to również, że jeżeli są one łamane, poszkodowany ma prawo złożyć skargę.

Najważniejsze punkty

Osobą sprawującą opiekę nad kobietą w ciąży i podczas porodu może być lekarz lub położna. Jeżeli ciąża i poród przebiegają fizjologicznie, nie ma potrzeby, aby prowadził je lekarz.

Każda kobieta po 21 tygodniu ciąży ma prawo do edukacji przedporodowej. Do tej edukacji ma prawo również partner.

Kobieta podczas porodu ma także prawo do osoby towarzyszącej, którą sama wskaże. Niestety w przepisach mowa jest o 1 osobie.

Każda kobieta w ciąży i podczas porodu ma prawo do wyczerpujących informacji i każda interwencja medyczna może być przeprowadzona tylko za jej zgodą (o ile nie mówimy o czynnościach związanych z ratowaniem życia).

Obowiązuje również prawo do bycia traktowanym z szacunkiem i do szanowania prywatności.

Każda kobieta ma prawo rodzić w pozycji wygodnej dla siebie. Duży nacisk jest kładziony również na aktywny poród i ochronę krocza. Kobiety mają również prawo do łagodzenia bólu przy porodzie.

Po porodzie kobieta i dziecko mają prawo do nieprzerwanego kontaktu skóra do skóry przez minimum 2 godziny. Kobieta ma również prawo do wsparcia w obrębie laktacji.

O wszystkim, co się dzieje z dzieckiem po porodzie ma decydować rodzić i bez zgody rodzica nie można przeprowadzać na dziecku żadnych zabiegów medycznych. Rodzic ma również prawo być obecnym w trakcie przeprowadzania jakichkolwiek zabiegów na dziecku.

Po co to wszystko?

Niestety w Polsce w dzisiejszych czasach nadal bardzo często zdarzają się przy porodach ogromne nadużycia. Wiele kobiet nadal rodzi w pozycji horyzontalnej. Wiele kobiet nadal zbyt wcześnie jest rozdzielanych z dzieckiem. Również ogromna ich liczba nie otrzymuje odpowiedniego wsparcia w laktacji.

Nadal ilość cesarskich cięć w Polsce oraz nacięć krocza jest zdecydowanie wyższa niż sugerowana przez Światową Organizację Zdrowia.

Oczywiście, że jest lepiej niż było. Nie ukrywajmy tego. Jest lepiej! Jednak może i powinno być jeszcze lepiej. Dlatego Standard Organizacyjny Opieki Okołoporodowej powinien być znany przez każdą kobietę w ciąży, przez każdego lekarza, położną , pielęgniarkę itd. I powinien być również przestrzegany.

Olga Vitoš

Dodaj komentarz