Regulamin nadania odznaki „Maluchy na brzuchy”

Regulamin nadania odznaki „Maluchy na brzuchy”

3 lipca 2019 Bez kategorii 0

Odznaka „Maluchy na brzuchy” zostaje nadana oddziałowi położniczemu, który wspiera kobiety w pierwszym kontakcie skóra do skóry po porodzie przez minimum 2 godziny. Kontakt nie może być przerywany.

Kto może otrzymać odznakę?

Odznakę otrzymuje oddział położniczy, który:

  • wspiera kontakt skóra do skóry po porodzie (minimum u 85% przypadków porodów drogami natury),
  • wspiera kontakt skóra do skóry nieprzerwanie przez 2 godziny po porodzie (minimum 70% przypadków porodów drogami natury),

Na jakiej podstawie będą przyznawane odznaki?

Odznaki „Maluchy na brzuchy” będą przyznawane na podstawie ankiety Fundacji Rodzić po Ludzku oraz dodatkowo opinii kobiet, które w danym szpitalu rodziły.

Brane pod uwagę będą 2 pytania w ankiecie:

  • Czy zaraz po porodzie nagie dziecko zostało położone na Pani nagich piersiach/brzuchu (kontakt „skóra do skóry”)?
  • Jak długo trwał kontakt „skóra do skóry”?

Kto przyznaje odznakę „Maluchy na brzuchy”?

Odznakę „Maluchy na brzuchy” przyznają twórcy akcji „Maluchy na brzuchy”: Olga Vitoš i Anna Kwiatek-Kucharska po dokładnej analizie ankiet Fundacji Rodzić po Ludzku w zakresie kontaktu skóra do skóry.

Specjalna odznaka „Maluchy na brzuchy” dla szpitali wspierających kontakt skóra do skóry po porodzie przez cesarskie ciecie.

Dla szpitali wspierających kontakt skóra do skóry po cesarskim cięciu będzie przyznawana specjalna odznaka „Maluchy na brzuchy po cc”. Aby otrzymać tę odznakę, szpital powinien wspierać kobiety w kontakcie skóra do skóry po cesarskim cięciu. To oznacza, że powinien umożliwiać leżenie dziecka na piersiach kobiety po cesarskim cięciu.

Jak często będą przyznawane odznaki „Maluchy na brzuchy”

Analizy ankiet Fundacji Rodzić po Ludzku będą przeprowadzane raz w roku. Na tej podstawie raz w roku będą nadawane odznaki „Maluchy na brzuchy”.

Raz nadana odznaka „Maluchy na brzuchy” będzie również sprawdzana w kolejnych latach. Tym samym odznaka może zostać utracona, jeżeli szpital nie będzie spełniał warunków akcji.